Timmerbank Grön

Timbtech’s nyutvecklade aluminiumbankar är en av marknadens lättaste timmerbankar, kontra lastförmåga.

Bankarna finns i 8 och 10 tons lastförmåga. Bankarna kan väljas med teleskopstakar alternativt koniska stakar.

vikter bankar T8 & T10


Timmerbankar

Skiss på Timmerstötta - Timmerbankar

Bankstomme

Samtliga bankstommar är förberedda för montering av spännare inne i bankstommen. Stommen har en bred bottenfläns för att stå stabilt.

Bankfästen

Samma bankfästen passar till de flesta förekommande byggnationer och släpvagnar. Fästena kan fås förmonterade för önskad rambredd. Fästena monteras fast i bankstommen nedre kant. Banken får då inga byglar eller liknande som sticker upp över lastplanet på banken. Glidplattorna mellan banke och påbyggnaden är utformade så att de kan slitas ned till ingenting. Tapparna som håller glidplattorna på plats är också gjorda i slitmaterial. Klamman under påbyggnadens fläns kan utrustas med glidplatta för att minska slitaget på rede/ram.

Stöttor

Bankarna kan väljas med teleskopstakar alternativt koniska stakar. Teleskopstakarna har som standard tre fasta lägen. De fasta lägena fås genom att en fjäderbelastad sprint låser underdelen mot överdelen så att överdelen inte kan slås ner vid lastning och lossning. De tre standardlägena är 3,0m lasthöjd, 2,8m lasthöjd och 2,6m lasthöjd. Stöttorna kan schimsas ut för att få en bredare öppning i toppen som ofta önskas vid transport av sågat virke.

Ändstopp

Banken och stöttorna förankras med ett kraftigt ändstopp som dras fast med 4st specialskruvar. Detta skapar ett starkt förband som gör att stöttorna sitter fast och inte glappar. I ändstoppet finns 2st gängade hål på varje sida som används för att montera tillbehör till bankarna som t ex upphängningsgaffel för bindkätting och fastsättning av bindkätting mm. se mera under tillbehör bankar.